Sökordsannonsering (PPC)

PPC – Pay Per Click är en betalningsmodell för att köpa besökare till er webbplats ifrån sökmotorer när de eftersöker era produkter eller tjänster. Vi använder oss av sökordsannonsering som ett verktyg för att öka våra kunders försäljning. Genom att effektivt optimera annonseringen ser vi till att minimera mängden irrelevant trafik, maximera mängden relevanta besökare och hålla klickkostnaderna så låga som möjligt. För att få ut maximal effekt av PPC-annonsering är det av stor vikt att aktivt analysera och optimera era kampanjer utifrån den statistik som genereras – skillnaden mellan väl utförd PPC-annonsering och olämpligt utförd kan ofta vara flera 100% i effektivitet per krona.

Googles system för PPC heter Google AdWords, det finns även andra system så som Microsoft adCenter för annonsering på Yahoo och Bing samt på Eniro med verktyget Miva. Vi har lång erfarenhet inom de ledande systemen på marknaden. PPC fungerar så att man väljer vilka sökord man vill synas på samt utformar en annonstext och rubrik som lockar till klick, sedan bestämmer man en maximal kostnad per klick och en budget per dag eller månad som inte får överskridas.

ImperiaNet levererar
När vi på ImperiaNet jobbar med PPC så slösas det inga onödiga kronor på onödiga klick. Vi ser till att maximera antalet klick till en så låg kostnad som möjligt för att öka våra kunders ROI.  Våran stab är mycket skickliga i bud förvaltningsförfarandet för PPC annonsering. Våra experter analyserar och försöker hitta de bäst lämpade sökorden eller fraserna för erat företag.

Vad är Google Annonser? 

Hos Google visas sponsrade länkar i en kolumn längst till höger och ofta ovanför det vanliga (organiska) sökresultatet.

 

Utöver pay per click på Google kan dina annonser visas både i Googles söknätverk och innehållsnätverk. Googles söknätverk omfattar webbplatser som Froogle, Google Grupper, Gmail, AOL, Ask.com och många fler.
I Googles innehållsnätverk, som för innehållsleverantörer benämns Google AdSense™, ingår ett mycket stort antal webbplatser. Det innebär att din annons kan exponeras mycket kraftfullt på webbplatser som innehåller dina nyckelord.

Till skillnad från många andra typer av annonseringar så betalar du inte för själva annonsplatsen eller för annonsen utan för varje person som klickar på den. Du betalar alltså per klick och varje klick leder in en besökare till din hemsida.Vem som hamnar högst upp bland annonserna bestäms till stor del av de annonsörer som konkurrerar på ordet man vill synas på.

Är du beredd att betala mer än din konkurrent för varje klick så får du en högre placering av din annons. På Google baseras placeringen annonserna får på ett värde de kallar för ”rank score”, som beräknas på (Er maximala klickkostnad för sökordet * Er Quality Score). Quality Score är ett värde mellan 1 och 10, som beräknas av Google baserat på hur relevanta era annonser och målsidor är i förhållande till sökordet, ens genomslagskraft i sökresultaten påverkas alltså extremt mycket av hur väloptimerad annonseringen är. Ett företag med en Quality Score på 1 kan alltså få betala 100kr för en besökare, som ett annat företag med en Quality Score på 10 endast behöver betala 10kr för.

Några fördelar med Google Annonsering.

Det går snabbt att synas bland annonserna.

Till skillnad från att arbeta med sökordsoptimering mot den organiska träfflistan så går det väldigt snabbt att synas med sina annonser i den sponsrade träfflistan.

Alla klick till din hemsida är relevanta då dom sökt på något av dina sökord.

Med hjälp av dina sökord som du lägger upp  i din kampanj når du ut till exakt din målgrupp. Att få in en besökare till din hemsida som aktivt sökt på dina tjänster/produkter är mycket värdefullt.

Du betalar BARA för klick oavsett hur många gånger din annons visas.

Du betalar bara för det som aktivt sökt på något av dina sökord och klickat på din annons. Det betyder att du bara betalar för intresserade besökare till din hemsida.

Du kan bestämma i vilket land, län eller stad du vill visa dina annons.

Du kan t.ex. välja att enbart visa din annons för de som befinner sig i Stockholm. Detta gör att du inte behöver betala för onödiga klick från icke intressanta besökare.

Du kan optimera din kampanj efter hand.

Efter att du varit igång med dina annonser ett tag märker du snart vilka ord som är bäst och sämst att synas på. Du kan höja/sänka din klickkostnad för specifika ord, byta ut ord och optimera din annonskampanj efter bästa resultat.

Allt är mätbart.

En stor fördel med Google annonser är att du kan mäta precis allt. Hur ofta din annons visas, vilka ord som det söks mest på, vad varje klick har kostat osv… Kopplar man sedan ihop detta med analytics så kan man se ännu mer.

Hur kan vi hjälpa dig?

För att få ut maximalt värde av investeringen handlar det även om att se till att ta hand om besökaren efter klicket, där kan vi hjälpa till med optimering av landningssidor(konverteringen) för att optimera försäljningen. Kopplar man det sedan ihop med målomvandlingsspårning eller e-handelsintegration kan man se vad en besökare kostar och vad den genererar i form av försäljning, och utifrån detta optimera PPC-kampanjen för att generera maximalt ROI.

Följande ingår i Optimering sponsrade länkar:

Starta upp annons-konto

Kampanjer och annonsgrupper

Annonstexter

Sökord,  matchningstyp och negativa sökord

Klickbudget

Annonser och schemaläggning av annonser

Målsidor

Innehållsnätverket

Koppling mellan Google AdWords, Google Analytics och Google Places

Support av en personlig Sökmotorkonsult

Vi mäter resultatet
Vi på ImperiaNet ser till att mäta resultatet på PPC kampanjerna detta för att effektiversa och få ut så mycket som möjligt ur kampanjerna och för att ditt företag skall känna sig tryggt med det som vi leverar.

Kontakta oss så berättar vi mer!