Onpage optimering

Onpage optimering

Sökmotorerna styrs av avancerade algoritmer

Varje sökmotor styrs av en unik, avancerad algoritm. Med jämna mellanrum förändras algoritmerna, vilket ibland påverkar själva optimeringsförfarandet. Algoritmen viktar olika egenskaper och element hos webbplatser. Tanken är att servera den som söker så relevanta söksvar som möjligt.

De egenskaper och element som värderas är:

URL – webbplatsens domännamn, sidans namn och struktur
Title – Den titel som visas i söksvaret och på själva webbplatsen
Description – Den sidbeskrivning som visas i söksvaret
Keywords – Nyckelord som förekommer på din webbplats och som platser ska bli förknippad med.
H1-header – Huvudrubriker på sidan
Ingress – All text som skrivs under huvudrubriker
Övriga rubriksnivåer – H2, H3, H4, …
Externa länkningar – Antalet länkar som pekar på din webbplats
Länkkvalitet – Hur pass relevant är den länkande sidan för din verksamhet?
Länktext – Den text som beskriver länken som pekar mot din webbplats

 

Sökmotorns arbetssteg

1. En robot kammar igenom din webbplats och värderar sedan textinnehåll, optimering, inkommande- och utgående länkar samt webbplatsens trovärdighet.

2. En ny robot (cloak-robot) kammar igenom webbplatser med fokus på att söka ”fusk”.

3. Ytterligare en robot (Mozillaroboten) jämför resultaten i de första två genomsökningarna.

4. TrustRank (Trovärdighetsindexet) utgår från webbplatsens ålder, ägare, sidans webbhotells placering och språk.

5. Uträkning av slutgiltigt resultat sker först när olika databaser kopplade till de fyra första stegen har samkörts.