Google Maps

Google Maps

Google Places, tidigare benämnt Google Lokalt Företagscenter, ger en unik och svårslagen möjlighet för dig som företagare att nå ut direkt till de personer som aktivt söker efter en produkt eller tjänst inom ditt område. Med ditt Lokala företagscenter på Google Maps kan ditt företag hittas vid en sökning inom din bransch, framförallt när sökaren anger en geografisk plats. På Google Maps visas din listning både som sökresultat och som en position på kartan.

För dig som inte har hela din verksamhet online eller har ett lokalt företag är detta chansen att hjälpa kunderna att hitta dig! Detta kan i sin tur öka din försäljning, både online och i din fysiska butik.

”Google Places är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att attrahera besökare på. Vissa av våra kunder betalar endast 50 öre per besök vilket är en bråkdel av vad övrig marknadsföring på internet kostar idag.”

På väldigt många sökningar, se t ex ”mäklare stockholm” visar Google en karta i sökresultatet. Tillsammans med kartan visas oftast 7 företag extra framhävda i Googles organiska sökresultat, med telefonnummer och webbadress.

Att synas bland dessa 7 innebär att ni exponerar era kontaktuppgifter för alla som eftersöker era tjänster, vilket för många aktörer leder till en kraftigt ökad kundtillströmning. Beroende på hur konkurrenssituationen ser ut i just er bransch kan det krävas ett aktivt arbete med Google Maps-optimering (kartsökoptimering) för att ta en plats bland de 7, i vissa branscher räcker det att man har skapat en Google Maps-profil för att få en ledig plats.

I en Google Maps-profil kan ni presentera ert företag med text, bilder, logotyp, kontaktuppgifter och öppettider. Google Maps kan även användas på företagets egen webbplats för att illustrera verksamhetens olika geografiska platser (t ex kontor). För större företag och kedjor med många geografiska platser finns det ofta mycket att tjäna på att ta ett ordentligt samlat grepp om hanteringen av Google Maps och se till att man syns i alla lokala sökningar som sker.

Vi kan hjälpa er att utforma en optimerad Google Maps-profil, samt utföra Google Maps-optimering (kartsökoptimering) för att ta en plats på Googles topp 7 även i hård konkurrens.

Kontakta oss så berättar vi hur vi hjälpt andra och kan hjälpa er!