Konkurrentanalys

Vi gör en konkurrentanalys för att utröna hur dina konkurrenter arbetar med den Digitala marknadsföringen. Analysen är ett mycket viktigt verktyg för att korrekt kunna få ett grepp om dina konkurrenters nuvarande strategiska val och kunna förutspå kommande. Det hela handlar om att skapa sig ett försprång gällande information och strategi. Analysen skall till exempel kunna svara på en rad olika frågor:

Vilka är konkurrenterna?

Vad har våra konkurrenter för mål?

Vilka strategier använder de på den digitala marknaden för att uppnå sina mål?

Hur väl står sig deras lösningar på den digitala marknaden gentemot våra?

Vad kommer de troligtvis göra härnäst?

Det hela blir en fingervisning om vad vi måste åstadkomma för att kunna konkurrera på lika villkor och ligga i framkant.

Att synas i sökmotorernas sökresultat kräver en bra och väl genomförd sökstrategi. Som i många andra situationer är det även när det gäller sökmotoroptimering klokt att analysera vad ens konkurrenter gör.

Vår konkurrentanalys genomlyser era konkurrenter från ett sökmotoroptimeringsperspektiv. Analysen går igenom hur väl era konkurrenter arbetar med sökmotoroptimering samt om någon konkurrent gör något som är värt att ta efter.

Detta ingår i vår konkurrentanalys:

1. Konkurrenters sökord

Vilka huvudsökord optimerar era konkurrenter för

Era konkurrenters positioner på dessa sökord

2. Konkurrenters sajter

Hur väl optimerade är era konkurrenters sajter

Huvudsakliga styrkor och brister på era konkurrenters sajter

3. Konkurrenters inlänkar

Kvantitet och kvalitet på era konkurrenters inlänkar

Konkurrenternas strategi för att få inlänkar

4. Rekommendationer

Vad av det som era konkurrenter gör är värt att ta efter

Förslag på nästa steg

Leverans

Konkurrentanalysen levereras som ett skriftligt dokument vi går tillsammans med dig som kunden igenom analysen.