Digital Marknadsföring

Allt eftersom Internet tar mer plats i samhället ökar dess relevans som marknadsföringskanal. Digital marknadsföring växer och tar allt mer mark från traditionella marknadsföringskanaler som radio, TV och press.

Det som gör Internet intressant som marknadsföringsmedium är:

  • Tillgängligheten – Internet är tillgängligt dygnet runt
  • Mätbarheten – Varje marknadsföringssatsning är mätbar
  • Pricksäkerheten – möjligheten att nå snäva målgrupper
  • Individanpassningen – möjlighet att skräddarsy marknadsföring på individnivå
  • Responsen – besökaren kan ge dig en direkt respons på ditt erbjudande/budskap

Bra Digital marknadsföring bygger på ett samspel mellan flera komponenter. Det handlar om att synas vid rätt tidpunkt, på rätt plats, med ett relevant budskap. Digital marknadsföring handlar också om varumärkesprofilering. Framgångsrik marknadsföring visar sig snabbt i form av ökad trafik till din webbplats.

Att dra besökare till en webbplats är ena halvan av den Digitala marknadsföringen, den andra handlar om hur vi får besökare att reagera på webbplatsens budskap och erbjudanden (konvertering). Digital marknadsföring är ett komplext och långsiktigt arbete. Det är viktigt att ”skynda långsamt”.

Vi på ImperiaNet gör därför en ordentlig analys av nuläget innan vi ger oss på förändringar. När vi vet var du står kan vi jämföra med det önskvärda läget och föreslå skräddarsydda relevanta aktiviteter för att nå dit. Våra kärnvärden är enkla och det är att ge er full transparens i allt vi gör och vi är intresserade av att se en bestående resultat förbättring hos våra kunder på investeringen de har gjort (ROI).

Vi på ImperiaNet kan erbjuda er allt inom Digital Marknadsföring, tveka inte att kontakta oss.